Bản Quyền

Wikigiaidap | Nơi chia sẻ kiến thức kết nối cuộc sống

Quy định về bản quyền Wikigiaidap

Wikigiaidap.net xây dựng dung bài viết được chúng tôi tự tay đánh từng chữ một hoặc tham khảo từ nhiều nguồn như báo chí trong và ngoài nước, có dẫn nguồn của bài viết ( nếu có).

Về hình ảnh, video cũng được tự tay chúng tôi thiết kế, chỉnh sửa phù hợp với nội dung bài viết, không coppy, không lấy cắp hình ảnh ở bất kỳ đơn vị hay tổ chức nào.

Chính vì thế, trong quá trình sử dụng nội dung bài viết, hình ảnh, video từ chúng tôi, xin vui lòng để lại trích dẫn nguồn. Và xin đừng liên hệ với chúng tôi khi bạn đã sử dụng bản quyền của Wikigiaidap mà chưa được sự đồng ý hay chấp thuận của chúng tôi. Wikigiaidapa sẽ tiến hành report nếu trường hợp này xảy ra. Trân trọng!

Quy định về bình luận trong bài viết

Trong quá trình tham khảo các bài viết của Wikigiaidap các bạn có thể để lại những lời bình luận và góp ý kiến nào đó trong bài viết ấy nếu như chúng tôi có sai xót hay thông tin cập nhật còn thiếu để Wikigiaidap hoàn thiện được tốt hơn.

Và đăc biệt xin vui lòng không bình luận theo hướng tiêu cực, gây tranh cãi, không liên quan đến nội dung của bài viết,.. trái với thuần phong tục mỹ của đất nước Việt Nam ta. Tuyệt đối nghiêm cấm bình luận vô văn hóa, trái với pháp luật, dưới mọi hình thức.